Міжнародна науково-практична конференція

Реформування системи освіти в Україні торкнулося і системи підготовки вчителів математики, вимоги до яких з року в рік зростають. Нового наукового переосмислення потребують питання підготовки студентів закладів вищої освіти педагогічного профілю до майбутньої професійної діяльності.
Можливі шляхи подолання вказаних проблем обговорюються учасниками Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики».

Тематичні напрями конференції:
1. Формування та розвиток математичної компетентності фахівця.
2. Формування та розвиток методичної компетентності вчителя математики.
3. Технології формування математичної компетентності учнів та студентів.
4. Аналіз досвіду формування математичної компетентності в умовах дистанційного навчання.
5. Дуальна форма здобуття освіти в системі підготовки вчителів математики: проблеми та перспективи.

Архів конференції

2012 рік
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 квітня 2012р. / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – 366 с.

2015 рік
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 листопада 2015 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – 300 с.

2018 рік
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 30 травня – 1 червня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 334 с.