Матяш Ольга Іванівна

доктор педагогічних наук,
професор Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна),
завідувач кафедри алгебри і методики навчання математики,
Відмінник освіти України

ORCID
Scopus

Професійна активність

 • асистент кафедри алгебри і методики викладання математики ВДПУ (1989-1995 р.);
 • старший викладач кафедри алгебри і методики навчання математики ВДПУ (1995-2003 р.);
 • доцент, завідувач кафедри алгебри і методики навчання математики ВДПУ (2003-2020 р.)
 • загальний стаж педагогічної та науково-педагогічної роботи 39 років.
 • кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 теорія і методика навчання (математика) –1995 р.
 • доцент кафедри алгебри і методики викладання математики – 2003 р.
 • доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 теорія і методика навчання (математика) –2014 р.
 • професор кафедри алгебри і методики навчання математики ВДПУ імені Михайла Коцюбинського – 2017 р.
 • Членкиня двох спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидат дисертацій.
 • Голова науково-методичної комісії з предметної освіти та спорту МОН України (2016-2019 роки)
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (із 2020 р.);
 • Членкиня редакційних колегій наукових видань з галузі теорії і методики навчання математики;
 • Голова робочого організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференція «Проблеми і перспективи фахової підготовки вчителя математики»;
 • Учасниця понад 50 Міжнародних конференцій, присвячених теорії і методиці навчання математики
 • Стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації за програмою «Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» (м. Прага,  20 – 30 листопада 2017 р.)
 • Стажування в University of Economics за програмою “Innovation in educational process: methods, approaches, technologies (on the example of preparation of bachelors and masters)” (м. Прага, 22 жовтня – 6 листопада 2018 р.)
 • Стажування в University of Economics за програмою “Innovation in educational process: methods, approaches, technologies” (м. Прага, 18 листопада – 18 грудня 2019 р.)
 • Нагороджена грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ №191 від 27.09.2000)
 • Нагороджена почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ №192 від 01.10.2003)
 • Нагороджена почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ №124 від 21.09.2004)
 • Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ №782-к від 18.08.2005)
 • З нагоди 50-річчя від дня народження нагороджена почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і грошовою премією (наказ №113 від 02.03.2010)
 • За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (наказ МОНУ №1007-к від 28.10.2009)
 • Нагороджена почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ №149 від 15.03.2011)
 • Оголошено подяку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ №147 від 04.04.2012)
 • Нагороджена грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ №270-ос від 03.07.2014)
 • За багаторічну і сумлінну працю з підготовки педагогічних кадрів, активну дослідну роботу та з нагоди 55 річчя від дня народження нагороджена Почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ №128-ос від 16.03.2015)
 • Нагороджена грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ №331-ос від 30.06.2015)

Наукова школа

Сфера наукових інтересів:

 • формування методичної компетентності з навчання геометрії майбутніх учителів математики;
 • проблеми професійного розвитку вчителя математики;
 • формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського функціонує наукова школа “Підвищення ефективності фахової підготовки учителів математики в умовах розвитку вищої освіти в Україні”

Галузь науки: 13.00.02 – теорія і методика навчання, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Керівник: Матяш Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук

0
доктор наук
0
кандидатів наук
0
аспірантів та здобувачів

Детальніше про наукову школу “Підвищення ефективності фахової підготовки учителів математики в умовах розвитку вищої освіти в Україні”

Наукові публікації

 1. Матяш О. І. Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії: Монографія / О. І. Матяш. – Вінниця: ФОП Легкун В. М., 2013. – 445 с.
 2. Практикум з методики навчання математики. Основна школа: навчальний посібник для організації практичних занять і самостійної роботи студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів; за редакцією В.О.Швеця – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.- 267 с. Рекомендовано МОН молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів (Лист №1/11-6551 від 22.07.2011. О.І.Матяш автор тем 3.6 та 3.7 цього посібника.(1,13 др. арк.)
 3. Матяш О. І. Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії в школі / О. І. Матяш, А. Л. Воєвода, Л. Ф. Михайленко, Л. Й. Наконечна. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012.– 392 с.
 4. Матяш О.І., Терепа А.В. Математика у творчості. Творчість у математиці: монографія/ О.І.Матяш, А.В.Терепа.- Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. – 283 с.
 5. Матяш О.І., Катеринюк Г.Д. Методичний інструментарій формування здатності учнів до математичного моделювання / О.І.Матяш, Г.Д.Катеринюк // Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. ― Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. – 270 с.
 6. Матяш О. І. Наскрізна програма педагогічної практики / О. І. Матяш – Вінниця: ВДПУ, 2015. – 44 с. 
 7. Матяш О.І., Підліснича Н.Г. Розвиток критичного мислення студентів засобами задачного підходу. – Вінниця, 2019. – 129 с.
 8. Матяш О.І. Лабораторний практикум з методики навчання математики у вищій школі / Матяш О. І., Медяний Р.М.  – Вінниця, 2016. – 42 с.
 9. Матяш О.І., Мазур Л. В. Путівник сторінками науково-методичного журналу «Математика в рідній школі». – Вінниця, 2018. – 52 с.
 10. Матяш О.І. Розділ 2.7.  Means and methods of development of critical thinking of future mathematics teachers у монографії «Modern technologies in the education system» Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 26. / Katowice, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Techniczna w Katowicach, 2019. – c. 385  ISBN 978-83-955125-1-3 https://bit.ly/2Z3d9i3
 11. Matiash O.I. Chapter “Ukraine: School Mathematics Education in the Last 30 Years” in book “Eastern European Mathematics Education in the Decades of Change” // Shvets V. O., Bevz V. G., Shkolnyi O. V., Matiash O. I. – Springer, 2020. – P. 229-274. – https://doi.org/10.1007/978-3-030-38744-0_6

Наукові публікації у фахових виданнях за останні п’ять років

 1. Matiash O., Mykhailenko L. Оpportunities for method competence development of mathematics teachers: the role of participation in competitions with colleagues //Universal Journal of Educational Research Vol 8, №3 (2020) (Scopus)
 2. Матяш О. І. Сучасні проблеми формування та розвитку методичних компетентностей майбутнього вчителя математики / О. І. Матяш, В.В. Ольшевський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук.праць. – Вип. 42. – Київ-Вінниця, 2015. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/2yVgQLS
 3. Матяш О.І. Теоретичні аспекти формування основ професійного саморозвитку майбутніх учителів / О. І. Матяш, Н. Ю. Шустова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. праць. – Вип. 41 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 399-404. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/2TmfpNR
 4. Матяш О. І. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів у процесі методичної підготовки / О. І. Матяш, А.В.Терепа // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки  – №17 (350). 2015.- С.146-151. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/2WxTWn6
 5. Матяш О.І. Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутнього педагога / О.І. Матяш, Л. Ф. Михайленко// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: Зб. статей. – Вип.141. – Кіровоград, 2015. – С.132-136.– [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/3bByrG2
 6. Матяш О. І. Удосконалення дослідницької діяльності студентів в умовах використання інформаційних технологій / О. І. Матяш, Т. А. Волкодав // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету.  Мелітополь. – 2015. С. 120 – 125. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/3fR4Lbe
 7. Матяш О. І. Цільовий та змістовий компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів математики до навчання учнів геометрії / О. І. Матяш, Н. Г. Підліснича // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(28), Issue: 55, – Budapest: SCASPEE, 2015. – С. 40-44. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/2yNOG5J
 8. Матяш О.І. Удосконалення професійної підготовки вчителя математики в умовах компетентнісного підходу / О. І. Матяш // Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus.- Специальный выпуск. – Варна, 2015. – С. 241-246.
 9. Матяш О.І. Засоби формування готовності та здатності майбутніх учителів до професійного саморозвитку/ О. І. Матяш, Н. Ю. Шустова //  EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society/ EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo, III. – Poland, 2016. – Р. 232-247. 111 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/3cK9gmh
 10. Матяш О.І. Прийоми формування креативних якостей майбутніх фахівців / О. І. Матяш, Т. А. Волкодав // Щомісячний міжнародний науковий журнал «Austia-science». – 2017. №3. – С. 21-25. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/2Z5fLvU
 11. Матяш О.І. Прийоми активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики в процесі методичної підготовки. Прага. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти» 21-24 листопада 2017 р., м. Прага www.prizk-conference.cz – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/367hSAQ
 12. Матяш О.І. Рівні методичної компетентності майбутніх учителів математики / О. І. Матяш // «Evaluara in sistemul educational: deziderate actuale»: conferinta stiintifica (2017, Chisinau). – 2017. – С. 302-304.
 13. Матяш О. І., Катеринюк Г. Д. Формування здатності учнів до математичного моделювання в умовах позакласної роботи. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми //Зб. наук. пр. – Випуск 52 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С.93-98. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/3bwEJXz
 14. Матяш О.І. Підліснича Н.В. Розвиток прийомів розумової діяльності майбутніх економістів у процесі навчання математики / Фізико-математична освіта// Науковий журнал – Вип. 4 (18) – Суми,  2018 – С.106-111 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/2Z3wn79
 15. Матяш О.І., Тютюнник Д.О. Проблема визначення критеріїв та показників математичних компетентностей набутих учнями у процесі навчання геометрії / Фізико-математична освіта : науковий журнал. / Серія: Педагогічні науки  – №2 (20). 2019.- С.89-94. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://bit.ly/2LpTSiO

Контакти

Електронна пошта: matyash_27@ukr.net

Адреса: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Кафедра алгебри і методики навчання математики

http://amnm.vspu.edu.ua